وسينا

بانك سينا

1401/04/16 21:27:33
پایانی:2,197
(-1.39%)
آخرین:2,192
(-1.61%)

تعداد معاملات:611
حجم:23.06M
ارزش معاملات:50.68B
حجم مبنا:10.15M
2,0952,361
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
252,500
2,180
2,195
1,0001
15,000
2,161
2,233
1,2711
18,000
2,160
2,236
10,0001
6,600,861(29%)
117(95%)
حجمحقیقیتعداد
21,001,939(91%)
191(98%)
16,464,217(71%)
6(5%)
حجمحقوقیتعداد
2,063,139(9%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 123,949,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 241,577,277 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
8
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38647921,0351,422-
حمایت21,4221,3861,1161,793-
حمایت11,8361,7641,1972,0226,666
P2,3942,3582,3942,394-
مقاومت12,8082,7363,3022,7656,749
مقاومت23,3663,3303,3832,994-
مقاومت33,7803,7083,4653,366-


آخرین اخبار وسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر