وسینا

بانک سینا

1402/09/06 09:15:33
پایانی:3,686
(0.16%)
آخرین:3,690
(0.27%)

تعداد معاملات:29
حجم:1.77M
ارزش معاملات:6.59B
حجم مبنا:10.15M
3,4233,937
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,070
3,675
3,678
190,7941
115,400
3,672
3,705
18,2452
116,250
3,669
3,750
5,3662
1,765,570(98%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
57,465(3%)
9(90%)
43,895(2%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
1,752,000(97%)
1(10%)
سرانه خرید حقیقی: 2,169,297,006 تومانقدرت خرید حقیقی: 92.17سرانه فروش حقیقی: 23,535,110 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2941,0321,4772,447-
حمایت22,4472,3161,6253,127-
حمایت13,0742,8121,7733,54711,006
P4,2274,0964,2274,227-
مقاومت14,8544,5925,6304,90711,144
مقاومت26,0075,8765,7785,327-
مقاومت36,6346,3725,9276,007-


آخرین اخبار وسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر