خمحور

تولیدمحورخودرو

1400/10/28 02:44:32
پایانی:2,642
(-2.36%)
آخرین:2,573
(-4.91%)

تعداد معاملات:439
حجم:5.42M
ارزش معاملات:14.33B
حجم مبنا:5.26M
2,5712,841
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
226,252
2,572
2,600
25,0001
000
2,640
4,0001
000
2,641
50,0001
4,835,011(89%)
154(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,425,011(100%)
126(100%)
590,000(11%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,948,695 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 113,753,008 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36133697361,592-
حمایت21,5921,4708592,153-
حمایت12,0821,8389812,5007,715
P3,0612,9393,0613,061-
مقاومت13,5513,3074,1643,6227,924
مقاومت24,5304,4084,2863,969-
مقاومت35,0204,7764,4094,530-


آخرین اخبار خمحور

نمایش اخبار قدیمی‌تر