بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

1402/07/04 17:11:42
پایانی:15,650
(-0.25%)
آخرین:15,640
(-0.31%)

تعداد معاملات:667
حجم:732,410
ارزش معاملات:11.45B
حجم مبنا:1
14,91016,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,653
15,580
15,650
501
1122,796
15,570
15,670
992
1947,642
15,550
15,690
4,3194
618,764(84%)
85(99%)
حجمحقیقیتعداد
732,210(100%)
489(99%)
113,646(16%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
200(0%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 113,925,371 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.86سرانه فروش حقیقی: 23,433,714 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,21612,99513,88715,223-
حمایت215,22315,11214,18516,587-
حمایت116,78616,56514,48217,42954,460
P18,79318,68218,79318,793-
مقاومت120,35620,13522,21720,15755,150
مقاومت222,36322,25222,51420,999-
مقاومت323,92623,70522,81222,363-


آخرین اخبار بگیلان

نمایش اخبار قدیمی‌تر