بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

1401/05/22 07:07:03
پایانی:12,100
(0%)
آخرین:11,980
(-0.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.72M
11,50012,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
11,970
12,010
552
1199
11,960
12,050
2145
2577
11,940
12,070
1002
272,785(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
272,685(100%)
620(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
100(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,779,976 تومانقدرت خرید حقیقی: 9.54سرانه فروش حقیقی: 5,321,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,3368,0358,6929,953-
حمایت29,9539,8028,91110,957-
حمایت110,96610,6659,13011,57836,330
P12,58312,43212,58312,583-
مقاومت113,59613,29514,82913,58736,980
مقاومت215,21315,06215,04814,208-
مقاومت316,22615,92515,26715,213-


آخرین اخبار بگیلان

نمایش اخبار قدیمی‌تر