بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

1402/09/06 09:31:52
پایانی:17,030
(1.97%)
آخرین:17,050
(2.09%)

تعداد معاملات:222
حجم:106,431
ارزش معاملات:1.81B
حجم مبنا:1
15,87017,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
137,171
17,000
17,040
1,0502
339,415
16,980
17,050
1,8033
1175,959
16,970
17,070
371
379,389(100%)
49(100%)
حجمحقیقیتعداد
379,389(100%)
160(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 131,857,034 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.27سرانه فروش حقیقی: 40,381,216 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,21612,99513,88715,223-
حمایت215,22315,11214,18516,587-
حمایت116,78616,56514,48217,42954,460
P18,79318,68218,79318,793-
مقاومت120,35620,13522,21720,15755,150
مقاومت222,36322,25222,51420,999-
مقاومت323,92623,70522,81222,363-


آخرین اخبار بگیلان

نمایش اخبار قدیمی‌تر