بگيلان

توسعه مسير برق گيلان

1401/02/30 00:05:41
پایانی:14,630
(-1.94%)
آخرین:14,500
(-2.81%)

تعداد معاملات:3,644
حجم:1.12M
ارزش معاملات:16.31B
حجم مبنا:1.72M
14,18015,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1299
14,410
14,410
501
12,000
14,390
14,500
10,1644
1425
14,380
14,510
501
1,159,960(100%)
319(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,159,910(100%)
2,698(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
50(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,198,165 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.46سرانه فروش حقیقی: 6,289,652 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,81010,04510,78711,060-
حمایت211,06011,17711,03512,194-
حمایت112,78013,01511,28212,89543,100
P14,03014,14714,03014,030-
مقاومت115,75015,98517,71715,16443,740
مقاومت217,00017,11717,96415,865-
مقاومت318,72018,95518,21217,000-


آخرین اخبار بگیلان

نمایش اخبار قدیمی‌تر