وایرا

سرمایه گذاری صنایع ایران

1402/09/15 10:42:34
پایانی:5,800
(-0.85%)
آخرین:5,680
(-2.9%)

تعداد معاملات:33
حجم:870,898
ارزش معاملات:4.94B
حجم مبنا:3.58M
5,6806,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,680
2,965,02132
000
5,850
10,0001
000
5,900
117,0002
196,598(20%)
10(91%)
حجمحقیقیتعداد
993,498(100%)
7(100%)
796,900(80%)
1(9%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,026,840 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.14سرانه فروش حقیقی: 823,184,057 تومانقدرت فروش حقیقی: 7.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6111,9712,5122,332-
حمایت22,3322,5122,6923,158-
حمایت13,7744,1342,8723,66815,521
P4,4954,6754,4954,495-
مقاومت15,9376,2977,5595,32115,648
مقاومت26,6586,8387,7395,831-
مقاومت38,1008,4607,9196,658-


آخرین اخبار وایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر