وايرا

سرمايه گذاري صنايع ايران

1401/05/28 09:01:29
پایانی:1,652
(0.06%)
آخرین:1,676
(1.51%)

تعداد معاملات:33
حجم:351,021
ارزش معاملات:583M
حجم مبنا:6.05M
1,6021,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
275,725
1,650
1,677
103,1002
143,901
1,648
1,690
4,7301
150,000
1,646
1,697
3,5001
704,248(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
604,248(86%)
17(94%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(14%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 105,765,245 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.80سرانه فروش حقیقی: 58,718,688 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3821,3771,4271,486-
حمایت21,4861,4841,4431,562-
حمایت11,5811,5761,4601,6094,998
P1,6851,6831,6851,685-
مقاومت11,7801,7751,8911,7615,030
مقاومت21,8841,8821,9081,808-
مقاومت31,9791,9741,9241,884-


آخرین اخبار وایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر