وايرا

سرمايه گذاري صنايع ايران

1401/05/21 13:06:55
پایانی:1,650
(0.48%)
آخرین:1,665
(1.4%)

تعداد معاملات:67
حجم:1.14M
ارزش معاملات:1.92B
حجم مبنا:6.06M
1,5931,691
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
1,665
1,687
13,5002
13,061
1,660
1,689
3,0001
2111,000
1,650
1,690
45,9251
981,126(95%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
733,109(71%)
31(97%)
55,005(5%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
303,022(29%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 70,385,126 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.80سرانه فروش حقیقی: 39,020,317 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
14
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3471,3351,3901,469-
حمایت21,4691,4631,4081,553-
حمایت11,5671,5551,4261,6044,995
P1,6891,6831,6891,689-
مقاومت11,7871,7751,9031,7735,021
مقاومت21,9091,9031,9211,824-
مقاومت32,0071,9951,9401,909-


آخرین اخبار وایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر