وپسا

س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس

1401/04/09 00:15:30
پایانی:1,879
(-14.47%)
آخرین:1,936
(-11.87%)

تعداد معاملات:1,139
حجم:40.08M
ارزش معاملات:75.3B
حجم مبنا:5.32M
1,8241,936
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
493,076,598
1,936
000
396,102,043
1,935
000
2400,000
1,934
000
39,697,924(99%)
339(99%)
حجمحقیقیتعداد
40,081,841(100%)
291(100%)
383,917(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 220,036,575 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 258,810,237 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5581,5531,6501,758-
حمایت21,7581,7551,6831,906-
حمایت11,9481,9431,7151,9996,414
P2,1482,1452,1482,148-
مقاومت12,3382,3332,5602,2966,414
مقاومت22,5382,5352,5922,389-
مقاومت32,7282,7232,6252,538-


آخرین اخبار وپسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر