وبملت

بانک ملت

1400/10/28 01:52:35
پایانی:3,011
(-3.46%)
آخرین:3,000
(-3.81%)

تعداد معاملات:5,235
حجم:212M
ارزش معاملات:641B
حجم مبنا:36.42M
2,9643,274
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2591,054
3,000
3,000
6,0001
61,587,040
2,964
3,002
1,7001
11,700
2,959
3,010
13,3522
145,011,030(68%)
1,556(99%)
حجمحقیقیتعداد
175,557,042(82%)
1,067(99%)
67,931,295(32%)
10(1%)
حجمحقوقیتعداد
37,385,283(18%)
16(1%)
سرانه خرید حقیقی: 280,609,390 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 495,409,797 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0562,1102,2852,352-
حمایت22,3522,3792,3432,619-
حمایت12,7562,8102,4012,7849,320
P3,0523,0793,0523,052-
مقاومت13,4563,5103,9183,3199,414
مقاومت23,7523,7793,9763,484-
مقاومت34,1564,2104,0353,752-


آخرین اخبار وبملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر