بمیلا

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس

1403/01/06 12:15:33
پایانی:7,460
(0%)
آخرین:7,270
(-2.54%)

تعداد معاملات:0
حجم:424,565
ارزش معاملات:3.16B
حجم مبنا:2.71M
7,2407,680
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
7,200
7,670
35,0001
000
8,700
50,0001
000
8,850
2,2681
424,565(100%)
24(100%)
حجمحقیقیتعداد
424,565(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 131,968,954 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 316,725,490 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,0805,6606,5458,270-
حمایت28,2708,0606,8409,622-
حمایت19,6209,2007,13510,45732,740
P11,81011,60011,81011,810-
مقاومت113,16012,74014,80413,16232,910
مقاومت215,35015,14015,09913,997-
مقاومت316,70016,28015,39515,350-


آخرین اخبار بمیلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر