بمیلا

توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد

1401/05/22 01:26:59
پایانی:13,360
(0.37%)
آخرین:13,350
(0.3%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:795,545
12,92013,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1900
13,350
13,400
3,2072
120,000
13,250
13,480
7,6281
112,000
13,210
13,500
8,2312
3,040,866(100%)
49(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,840,866(93%)
62(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(7%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 829,101,423 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 612,160,802 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,56310,68011,12511,336-
حمایت211,33611,39511,27312,016-
حمایت112,34312,46011,42112,43639,250
P13,11613,17513,11613,116-
مقاومت114,12314,24015,27813,79639,900
مقاومت214,89614,95515,42614,216-
مقاومت315,90316,02015,57514,896-


آخرین اخبار بمیلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر