فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

1402/09/06 09:15:44
پایانی:3,363
(0.62%)
آخرین:3,381
(1.16%)

تعداد معاملات:85
حجم:2.06M
ارزش معاملات:6.97B
حجم مبنا:4.32M
3,1093,575
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,100
3,380
3,381
20,2391
16,600
3,374
3,386
8,9891
117,233
3,373
3,393
2,0001
2,137,164(100%)
21(95%)
حجمحقیقیتعداد
2,128,697(99%)
23(96%)
2,536(0%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
11,003(1%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 342,251,549 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 311,252,522 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9652,1442,6212,740-
حمایت22,7402,8292,7803,469-
حمایت13,8744,0532,9393,91914,667
P4,6494,7384,6494,649-
مقاومت15,7835,9627,0765,37815,024
مقاومت26,5586,6477,2355,828-
مقاومت37,6927,8717,3946,558-


آخرین اخبار فلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر