فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

1401/05/29 09:32:51
پایانی:1,550
(-2.82%)
آخرین:1,561
(-2.13%)

تعداد معاملات:390
حجم:10.55M
ارزش معاملات:16.36B
حجم مبنا:9.4M
1,5161,674
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
1,548
1,559
10,0001
130,000
1,547
1,560
106,5242
130,000
1,546
1,561
138,2431
10,757,389(100%)
169(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,760,989(100%)
112(99%)
9,194(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,594(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 98,662,443 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 148,924,401 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3326181415938-
حمایت29388654931,295-
حمایت11,2611,1165711,5154,716
P1,8731,8001,8731,873-
مقاومت12,1962,0512,5962,2304,800
مقاومت22,8082,7352,6742,450-
مقاومت33,1312,9862,7522,808-


آخرین اخبار فلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر