فلوله

لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌

1401/05/28 09:27:37
پایانی:1,595
(-1.9%)
آخرین:1,584
(-2.58%)

تعداد معاملات:1,621
حجم:39.18M
ارزش معاملات:62.49B
حجم مبنا:9.4M
1,5451,707
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
447,935
1,570
1,584
331,0284
120,000
1,569
1,590
86,1733
217,400
1,568
1,593
40,0001
38,722,588(99%)
595(99%)
حجمحقیقیتعداد
31,615,029(81%)
334(99%)
465,046(1%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
7,572,605(19%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 103,802,567 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 150,975,961 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3326181415938-
حمایت29388654931,295-
حمایت11,2611,1165711,5154,716
P1,8731,8001,8731,873-
مقاومت12,1962,0512,5962,2304,800
مقاومت22,8082,7352,6742,450-
مقاومت33,1312,9862,7522,808-


آخرین اخبار فلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر