وآتوس

س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال

1401/03/01 12:09:40
پایانی:23,950
(0.41%)
آخرین:24,550
(2.93%)

تعداد معاملات:12
حجم:50,812
ارزش معاملات:1.24B
حجم مبنا:300,000
23,15024,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
421,311,249
24,550
000
1209
24,100
000
1860
23,150
000
50,812(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
50,812(100%)
9(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 304,236,850 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.25سرانه فروش حقیقی: 135,216,377 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,65010,21012,55011,770-
حمایت211,77012,55013,33015,345-
حمایت118,01019,57014,11017,55472,750
P21,13021,91021,13021,130-
مقاومت127,37028,93034,38924,70572,750
مقاومت230,49031,27035,16926,914-
مقاومت336,73038,29035,95030,490-


آخرین اخبار وآتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر