وآتوس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-475,960-536,090-445,815-235,280-
حمایت2-235,280-265,345-415,699-97,339-
حمایت1-114,860-174,990-385,619-12,12016,680
P125,82095,755125,820125,820-
مقاومت1246,240186,110396,739263,76016,680
مقاومت2486,920456,855426,819348,979-
مقاومت3607,340547,210456,935486,920-

آخرین اخبار وآتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر