بترانس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
15
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0882,0422,1972,444-
حمایت22,4442,4212,2482,680-
حمایت12,7072,6612,3002,8268,851
P3,0633,0403,0633,063-
مقاومت13,3263,2803,6413,2999,011
مقاومت23,6823,6593,6933,445-
مقاومت33,9453,8993,7443,682-

آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر