بترانس

ایران‌ ترانسفو

1401/02/31 07:06:52
پایانی:2,450
(0%)
آخرین:2,472
(0.89%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:14.56M
2,3032,597
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
174,500
2,472
2,478
7461
12,181
2,471
2,479
103,9584
2910,276,154
2,470
2,480
102,6145
68,770,665(93%)
592(99%)
حجمحقیقیتعداد
70,773,417(96%)
1,011(99%)
5,097,604(7%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,094,852(4%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 284,608,326 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 171,508,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5881,6651,7991,780-
حمایت21,7801,8181,8441,985-
حمایت12,1262,2031,8892,1127,376
P2,3182,3562,3182,318-
مقاومت12,6642,7413,0542,5237,492
مقاومت22,8562,8943,0992,650-
مقاومت33,2023,2793,1442,856-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر