بترانس

ایران‌ ترانسفو

1402/09/06 09:35:20
پایانی:2,541
(0.27%)
آخرین:2,560
(1.02%)

تعداد معاملات:178
حجم:4.3M
ارزش معاملات:10.95B
حجم مبنا:14.56M
2,3572,711
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
187,892
2,560
2,570
821,0383
222,174
2,559
2,575
119,4852
4320,335
2,558
2,576
82,5364
5,492,905(90%)
69(97%)
حجمحقیقیتعداد
6,071,989(100%)
46(100%)
579,084(10%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 202,282,197 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 335,411,392 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
15
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0882,0422,1972,444-
حمایت22,4442,4212,2482,680-
حمایت12,7072,6612,3002,8268,851
P3,0633,0403,0633,063-
مقاومت13,3263,2803,6413,2999,011
مقاومت23,6823,6593,6933,445-
مقاومت33,9453,8993,7443,682-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر