بترانس

ایران‌ ترانسفو

1401/05/29 10:50:40
پایانی:1,997
(1.16%)
آخرین:2,000
(1.31%)

تعداد معاملات:700
حجم:17.12M
ارزش معاملات:34.18B
حجم مبنا:14.56M
1,8562,092
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1295,000
2,000
2,006
11,5501
16,000
1,982
2,007
10,0002
379,927
1,981
2,008
5,0001
15,319,888(88%)
255(99%)
حجمحقیقیتعداد
16,806,650(96%)
237(100%)
2,117,021(12%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
630,259(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 119,975,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 141,615,527 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0911,0771,2241,399-
حمایت21,3991,3921,2731,624-
حمایت11,6791,6651,3221,7635,859
P1,9871,9801,9871,987-
مقاومت12,2672,2532,5952,2125,957
مقاومت22,5752,5682,6442,351-
مقاومت32,8552,8412,6942,575-


آخرین اخبار بترانس

نمایش اخبار قدیمی‌تر