ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

1401/05/22 02:40:13
پایانی:3,258
(-0.7%)
آخرین:3,251
(-0.91%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:12.17M
3,1173,445
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,070
3,251
3,257
50,5731
177,631
3,244
3,258
3,2721
125,000
3,243
3,260
29,5081
15,925,015(91%)
359(99%)
حجمحقیقیتعداد
17,422,562(100%)
260(100%)
1,500,000(9%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,453(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 144,522,838 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 218,318,103 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8151,7341,9872,402-
حمایت22,4022,3612,0712,788-
حمایت12,8262,7452,1553,0279,742
P3,4133,3723,4133,413-
مقاومت13,8373,7564,3463,7999,811
مقاومت24,4244,3834,4304,038-
مقاومت34,8484,7674,5144,424-


آخرین اخبار ونوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر