سپیدار

سپیدار سیستم آسیا

1401/02/31 06:51:03
پایانی:24,650
(0%)
آخرین:25,050
(1.62%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:608,520
23,45025,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,993
24,950
24,950
452
13,306
24,800
25,050
2,7001
1600
24,750
25,150
10,4835
2,625,229(81%)
348(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,839,703(88%)
5,619(100%)
615,000(19%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
400,526(12%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 185,953,720 تومانقدرت خرید حقیقی: 14.93سرانه فروش حقیقی: 12,457,497 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
8
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,45017,25018,55018,250-
حمایت218,25018,65018,98320,236-
حمایت121,65022,45019,41621,46374,350
P23,45023,85023,45023,450-
مقاومت126,85027,65030,68325,43675,550
مقاومت228,65029,05031,11626,663-
مقاومت332,05032,85031,55028,650-


آخرین اخبار سپیدار

نمایش اخبار قدیمی‌تر