جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

1401/03/01 11:58:09
پایانی:138,780
(-2.2%)
آخرین:139,000
(-2.05%)

تعداد معاملات:1,437
حجم:1.29M
ارزش معاملات:180B
حجم مبنا:704,672
134,820149,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3135,269
139,000
139,100
3,8762
1200
138,520
139,220
3001
67,219
138,510
139,230
5,0001
301,220(22%)
459(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,201,561(89%)
323(99%)
1,054,426(78%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
154,085(11%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 91,074,752 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 516,262,029 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت397,683102,265112,887114,346-
حمایت2114,346116,637116,431130,577-
حمایت1140,173144,755119,970140,605495,000
P156,836159,127156,836156,836-
مقاومت1182,663187,245212,029173,067501,000
مقاومت2199,326201,617215,568183,095-
مقاومت3225,153229,735219,112199,326-


آخرین اخبار جم پیلن

نمایش اخبار قدیمی‌تر