جم پیلن

پتروشیمی جم پیلن

1403/01/06 12:29:52
پایانی:176,540
(0%)
آخرین:178,800
(1.28%)

تعداد معاملات:0
حجم:189,305
ارزش معاملات:33.6B
حجم مبنا:574,944
167,720185,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
177,230
181,000
1,7081
1750
177,070
182,120
11
1125
177,000
182,230
1,0001
63,768(34%)
101(95%)
حجمحقیقیتعداد
28,896(15%)
44(92%)
125,537(66%)
5(5%)
حجمحقوقیتعداد
160,409(85%)
4(8%)
سرانه خرید حقیقی: 111,461,413 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 115,938,632 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت398,91691,295103,512130,973-
حمایت2130,973127,162107,588149,641-
حمایت1147,786140,165111,659161,174493,800
P179,843176,032179,843179,843-
مقاومت1196,656189,035217,540198,511496,090
مقاومت2228,713224,902221,611210,044-
مقاومت3245,526237,905225,687228,713-


آخرین اخبار جم پیلن

نمایش اخبار قدیمی‌تر