شستا

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
10
خرید
9
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,6237,6708,2208,676-
حمایت28,6768,7008,4039,517-
حمایت19,8239,8708,58610,03632,990
P10,87610,90010,87610,876-
مقاومت112,02312,07013,35311,71733,290
مقاومت213,07613,10013,53612,236-
مقاومت314,22314,27013,72013,076-

آخرین اخبار شستا

#شستا
- بورس قدیمی - 8 روز پیش
0
0

140


نمایش اخبار قدیمی‌تر