شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1401/07/10 02:47:10
پایانی:893
(-2.08%)
آخرین:886
(-2.85%)

تعداد معاملات:7,967
حجم:388M
ارزش معاملات:346B
حجم مبنا:131M
867957
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,000
886
886
265,7632
564,953,595
885
888
185,7286
495,227,262
884
889
1,126,72914
217,635,717(56%)
2,466(100%)
حجمحقیقیتعداد
375,012,850(97%)
2,356(100%)
170,598,133(44%)
8(0%)
حجمحقوقیتعداد
13,221,000(3%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,811,311 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 142,141,967 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3815803822865-
حمایت2865859828893-
حمایت18908788349112,746
P940934940940-
مقاومت19659539979682,753
مقاومت21,0151,0091,003986-
مقاومت31,0401,0281,0091,015-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر