شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1402/09/06 09:14:26
پایانی:1,184
(0.08%)
آخرین:1,192
(0.76%)

تعداد معاملات:221
حجم:7M
ارزش معاملات:8.35B
حجم مبنا:101M
1,1241,242
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3443,647
1,192
1,193
447,6716
125,000
1,190
1,194
1,295,44311
10756,051
1,189
1,195
2,045,60620
6,669,860(85%)
75(97%)
حجمحقیقیتعداد
5,531,702(70%)
105(97%)
1,183,710(15%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,321,868(30%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 105,294,856 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.69سرانه فروش حقیقی: 62,376,525 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.59
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0441,0351,0821,149-
حمایت21,1491,1441,0981,221-
حمایت11,2341,2251,1141,2663,942
P1,3391,3341,3391,339-
مقاومت11,4241,4151,5251,4113,964
مقاومت21,5291,5241,5411,456-
مقاومت31,6141,6051,5571,529-


آخرین اخبار شستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر