کورز

ورزیران‌

1401/05/22 01:47:53
پایانی:138,050
(0%)
آخرین:144,950
(4.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:72,438
131,150144,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000000
000000
000000
46(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
46(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 6,350,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.00سرانه فروش حقیقی: 2,116,766 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,91936,91936,91936,919-
حمایت236,91936,91936,91936,919-
حمایت136,91936,91936,91936,919110,757
P36,91936,91936,91936,919-
مقاومت136,91936,91936,91936,919110,757
مقاومت236,91936,91936,91936,919-
مقاومت336,91936,91936,91936,919-


آخرین اخبار کورز

نمایش اخبار قدیمی‌تر