کورز

ورزیران‌

1402/09/06 09:13:19
پایانی:7,240
(-0.41%)
آخرین:6,910
(-4.95%)

تعداد معاملات:26
حجم:238,148
ارزش معاملات:1.64B
حجم مبنا:2.74M
6,9107,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,910
2,426,84163
000
7,060
326,3699
000
7,080
35,9701
222,204(90%)
18(90%)
حجمحقیقیتعداد
248,148(100%)
7(100%)
25,944(10%)
2(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,375,386 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.35سرانه فروش حقیقی: 256,655,931 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3593,333593,450593,625593,566-
حمایت2593,566593,625593,683593,834-
حمایت1594,033594,150593,741593,9991,783,500
P594,266594,325594,266594,266-
مقاومت1594,733594,850595,258594,5341,783,500
مقاومت2594,966595,025595,316594,699-
مقاومت3595,433595,550595,375594,966-


آخرین اخبار کورز

نمایش اخبار قدیمی‌تر