لخزر

پارس‌ خزر

1401/04/16 21:48:29
پایانی:141,760
(0%)
آخرین:142,690
(0.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:113,062
134,680148,840
434,042(100%)
168(100%)
حجمحقیقیتعداد
383,042(88%)
272(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
51,000(12%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 366,248,773 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.83سرانه فروش حقیقی: 199,632,477 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت396,16095,850101,990108,750-
حمایت2108,750108,595104,038118,131-
حمایت1120,720120,410106,084123,928396,050
P133,310133,155133,310133,310-
مقاومت1145,280144,970159,295142,691403,970
مقاومت2157,870157,715161,341148,488-
مقاومت3169,840169,530163,390157,870-


آخرین اخبار لخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر