لخزر

پارس‌ خزر

1402/09/06 09:14:52
پایانی:14,450
(-0.06%)
آخرین:14,490
(0.2%)

تعداد معاملات:7
حجم:23,299
ارزش معاملات:331M
حجم مبنا:1.03M
13,74015,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1350
14,360
14,460
6,7922
11,257
14,350
14,470
10,0001
15,000
14,310
14,480
7,0001
23,649(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
23,649(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,954,675 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 113,909,350 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,7609,03510,22712,870-
حمایت212,87012,50710,62514,692-
حمایت114,53013,80511,02215,81748,730
P17,64017,27717,64017,640-
مقاومت119,30018,57521,35719,46249,310
مقاومت222,41022,04721,75420,587-
مقاومت324,07023,34522,15222,410-


آخرین اخبار لخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر