لخزر

پارس‌ خزر

1401/05/21 12:45:53
پایانی:112,050
(-0.08%)
آخرین:111,000
(-1.01%)

تعداد معاملات:64
حجم:9,835
ارزش معاملات:1.09B
حجم مبنا:133,869
106,540117,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
179
110,010
111,800
471
2170
109,920
111,990
5401
1272
109,680
112,000
5001
9,835(100%)
34(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,835(100%)
27(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 32,412,110 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 40,815,250 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت361,51656,94065,95084,113-
حمایت284,11381,82568,95597,880-
حمایت197,55692,98071,957106,386325,020
P120,153117,865120,153120,153-
مقاومت1133,596129,020150,042133,920331,510
مقاومت2156,193153,905153,044142,426-
مقاومت3169,636165,060156,050156,193-


آخرین اخبار لخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر