دپارس

پارس‌ دارو

1402/09/15 11:01:04
پایانی:63,090
(0.23%)
آخرین:63,330
(0.61%)

تعداد معاملات:66
حجم:161,833
ارزش معاملات:10.22B
حجم مبنا:380,000
59,80066,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
415,700
63,320
63,350
2,2242
25,736
63,280
63,360
8851
518,960
63,240
63,380
5801
70,075(36%)
16(84%)
حجمحقیقیتعداد
123,483(64%)
21(88%)
122,983(64%)
3(16%)
حجمحقوقیتعداد
69,575(36%)
3(13%)
سرانه خرید حقیقی: 276,314,484 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 370,978,212 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,97044,71048,03049,870-
حمایت249,87050,24049,13754,942-
حمایت157,25057,99050,24358,077193,730
P63,15063,52063,15063,150-
مقاومت170,53071,27079,01668,222194,600
مقاومت276,43076,80080,12271,357-
مقاومت383,81084,55081,23076,430-


آخرین اخبار دپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر