دپارس

پارس‌ دارو

1400/10/28 01:21:22
پایانی:28,180
(-0.45%)
آخرین:28,000
(-1.09%)

تعداد معاملات:72
حجم:146,265
ارزش معاملات:4.07B
حجم مبنا:525,762
26,90029,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1185
27,330
28,000
10,4703
1200
27,130
28,150
1,8701
1442
27,060
28,170
2001
36,284(25%)
26(93%)
حجمحقیقیتعداد
75,729(52%)
25(93%)
109,981(75%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
70,536(48%)
2(7%)
سرانه خرید حقیقی: 39,326,273 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 85,361,728 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,81023,91524,71725,310-
حمایت225,31025,36224,98526,536-
حمایت127,02027,12525,25227,29384,690
P28,52028,57228,52028,520-
مقاومت130,23030,33532,20729,74686,230
مقاومت231,73031,78232,47430,503-
مقاومت333,44033,54532,74231,730-


آخرین اخبار دپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر