ولیز

لیزینگ‌ایران‌

1401/03/02 12:20:21
پایانی:1,928
(-4.64%)
آخرین:1,921
(-4.99%)

تعداد معاملات:335
حجم:7.54M
ارزش معاملات:14.5B
حجم مبنا:7.91M
1,9212,123
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
1,864
1,921
3,999,42380
15,000
1,801
1,923
15,4391
13,000
1,791
1,929
26,9901
7,242,968(96%)
183(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,454,635(86%)
101(99%)
300,000(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,088,333(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 76,308,427 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 123,213,230 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37958871,0681,065-
حمایت21,0651,1111,1281,342-
حمایت11,5191,6111,1881,5135,873
P1,7891,8351,7891,789-
مقاومت12,2432,3352,7572,0665,983
مقاومت22,5132,5592,8172,237-
مقاومت32,9673,0592,8782,513-


آخرین اخبار ولیز

نمایش اخبار قدیمی‌تر