تنوین

تامین سرمایه نوین

1402/07/04 16:55:33
پایانی:2,857
(0.07%)
آخرین:2,873
(0.63%)

تعداد معاملات:328
حجم:2.1M
ارزش معاملات:6.05B
حجم مبنا:15.4M
2,7132,997
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,522
2,858
2,893
100,0001
114,900
2,857
2,905
18,1451
11,130
2,854
2,908
5,0001
360,176(17%)
17(89%)
حجمحقیقیتعداد
1,586,485(75%)
43(98%)
1,748,256(83%)
2(11%)
حجمحقوقیتعداد
521,947(25%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 60,530,754 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 105,409,015 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0261,7842,1983,095-
حمایت23,0952,9742,3363,727-
حمایت13,6813,4392,4744,11812,647
P4,7504,6294,7504,750-
مقاومت15,3365,0946,0595,38212,787
مقاومت26,4056,2846,1975,773-
مقاومت36,9916,7496,3356,405-


آخرین اخبار تنوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر