شبریز

پالایش نفت تبریز

1400/11/04 09:39:56
پایانی:34,110
(-0.26%)
آخرین:34,000
(-0.58%)

تعداد معاملات:292
حجم:424,077
ارزش معاملات:14.26B
حجم مبنا:2.92M
32,49035,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,000
33,720
33,980
13,1583
1444
33,700
33,990
5,2003
1500
33,440
34,000
17,3228
269,206(56%)
88(99%)
حجمحقیقیتعداد
440,808(92%)
122(99%)
210,000(44%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
38,398(8%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 104,347,916 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 123,245,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,01323,49525,23226,006-
حمایت226,00626,24725,81228,661-
حمایت129,96330,44526,39130,301101,760
P32,95633,19732,95632,956-
مقاومت136,91337,39541,44835,611103,140
مقاومت239,90640,14742,02737,251-
مقاومت343,86344,34542,60739,906-


آخرین اخبار شبریز

نمایش اخبار قدیمی‌تر