خمهر

مهركام‌پارس‌

1401/04/09 15:44:15
پایانی:1,864
(0.26%)
آخرین:1,880
(1.12%)

تعداد معاملات:543
حجم:12.76M
ارزش معاملات:23.8B
حجم مبنا:8.04M
1,7671,951
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
218,000
1,870
1,888
3,6601
155,000
1,869
1,890
81,4163
11,713
1,867
1,892
24,9003
12,716,966(100%)
207(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,766,966(100%)
190(100%)
50,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,514,128 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 125,250,655 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39869121,0681,373-
حمایت21,3731,3361,1201,611-
حمایت11,6101,5361,1721,7585,554
P1,9971,9601,9971,997-
مقاومت12,2342,1602,5232,2355,668
مقاومت22,6212,5842,5752,382-
مقاومت32,8582,7842,6282,621-


آخرین اخبار خمهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر