خمهر

مهرکام‌پارس‌

1402/09/06 09:36:03
پایانی:3,200
(-1.41%)
آخرین:3,200
(-1.41%)

تعداد معاملات:475
حجم:3.11M
ارزش معاملات:10.06B
حجم مبنا:4.71M
3,0843,408
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
248,930
3,189
3,200
70,0552
3101,875
3,188
3,210
3,0001
235,000
3,187
3,215
3,0981
11,467,258(100%)
159(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,467,258(100%)
112(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 230,787,582 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 327,635,942 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9531,8722,1692,627-
حمایت22,6272,5862,2683,080-
حمایت13,1403,0592,3673,36011,023
P3,8143,7733,8143,814-
مقاومت14,3274,2464,9384,26711,229
مقاومت25,0014,9605,0374,547-
مقاومت35,5145,4335,1365,001-


آخرین اخبار خمهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر