شفارا

پتروشیمی فارابی

1401/05/22 01:26:59
پایانی:4,103
(-1.01%)
آخرین:4,060
(-2.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.37M
4,0214,269
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,908
4,060
4,118
5001
11,400
4,057
4,119
8,1211
2100,728
4,050
4,128
17,2661
1,461,751(100%)
77(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,461,751(100%)
39(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,890,446 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 153,783,701 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8081,5411,9612,914-
حمایت22,9142,7812,1013,556-
حمایت13,4873,2202,2413,95212,271
P4,5934,4604,5934,593-
مقاومت15,1664,8995,8785,23512,440
مقاومت26,2726,1396,0185,631-
مقاومت36,8456,5786,1586,272-


آخرین اخبار شفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر