شفارا

پتروشیمی فارابی

1402/09/15 10:41:00
پایانی:5,270
(-2.22%)
آخرین:5,340
(-0.92%)

تعداد معاملات:38
حجم:589,964
ارزش معاملات:3.11B
حجم مبنا:1
5,2305,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
196,169
5,250
5,300
10,0001
156,100
5,240
5,340
13,2541
342,000
5,230
5,350
31,6031
323,513(55%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
589,964(100%)
10(100%)
266,451(45%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,126,674 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.24سرانه فروش حقیقی: 310,911,028 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7366,1256,7226,543-
حمایت26,5436,7376,9217,456-
حمایت18,1268,5157,1208,02028,830
P8,9339,1278,9338,933-
مقاومت110,51610,90512,2999,84629,130
مقاومت211,32311,51712,49810,410-
مقاومت312,90613,29512,69711,323-


آخرین اخبار شفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر