شفارا

پتروشيمي فارابي

1401/02/29 23:55:09
پایانی:6,030
(-2.26%)
آخرین:6,010
(-2.59%)

تعداد معاملات:342
حجم:2.09M
ارزش معاملات:12.61B
حجم مبنا:1.65M
5,9906,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,000
6,000
6,010
1,3571
1166,768
5,990
6,030
29,8973
000
6,110
1,7001
3,108,083(100%)
187(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,108,083(100%)
112(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,223,211 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 167,336,968 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9203,7904,1604,790-
حمایت24,7904,7254,2835,355-
حمایت15,4005,2704,4065,70417,990
P6,2706,2056,2706,270-
مقاومت16,8806,7507,6136,83518,300
مقاومت27,7507,6857,7367,184-
مقاومت38,3608,2307,8607,750-


آخرین اخبار شفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر