وسپه

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

1402/03/19 18:10:23
پایانی:5,720
(0.17%)
آخرین:5,710
(0%)

تعداد معاملات:523
حجم:6.25M
ارزش معاملات:35.74B
حجم مبنا:9.36M
5,3206,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
230,763
5,710
5,730
15,5965
230,387
5,700
5,740
93,7033
154,345
5,690
5,750
273,8935
4,757,405(76%)
188(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,325,694(69%)
155(99%)
1,493,135(24%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,924,846(31%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 144,746,577 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 159,632,062 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار وسپه

نمایش اخبار قدیمی‌تر