غالبر

لبنيات‌ كالبر

1401/04/16 20:50:59
پایانی:9,440
(-0.21%)
آخرین:9,410
(-0.52%)

تعداد معاملات:199
حجم:837,980
ارزش معاملات:7.89B
حجم مبنا:1.58M
8,9909,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,353
9,350
9,470
10,0001
11,500
9,310
9,480
5251
26,121
9,300
9,490
8001
1,017,274(100%)
112(100%)
حجمحقیقیتعداد
959,067(94%)
81(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
58,207(6%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 85,741,665 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 111,772,746 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0564,8755,7727,033-
حمایت27,0336,9426,0718,404-
حمایت18,6468,4656,3709,25130,560
P10,62310,53210,62310,623-
مقاومت112,23612,05514,14911,99431,080
مقاومت214,21314,12214,44812,841-
مقاومت315,82615,64514,74714,213-


آخرین اخبار غالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر