غالبر

لبنیات‌ کالبر

1402/09/15 10:59:45
پایانی:79,750
(-1.54%)
آخرین:80,130
(-1.07%)

تعداد معاملات:409
حجم:243,948
ارزش معاملات:19.44B
حجم مبنا:184,800
76,95085,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
80,140
80,880
1401
410,759
80,130
80,990
8741
21,563
80,120
81,000
5,0001
226,106(88%)
151(99%)
حجمحقیقیتعداد
255,844(100%)
129(99%)
30,356(12%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
618(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 119,416,910 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 158,167,124 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,99033,23539,61237,500-
حمایت237,50039,62241,74047,244-
حمایت154,50058,74543,86553,265211,270
P63,01065,13263,01063,010-
مقاومت180,01084,25599,13472,754214,540
مقاومت288,52090,642101,25978,775-
مقاومت3105,520109,765103,38788,520-


آخرین اخبار غالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر