چکارن

کارتن‌ ایران‌

1402/09/15 10:43:09
پایانی:4,506
(-2.48%)
آخرین:4,543
(-1.68%)

تعداد معاملات:444
حجم:22.5M
ارزش معاملات:101B
حجم مبنا:3.42M
4,3904,852
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,386
4,543
4,552
80,0001
147,939
4,542
4,554
7,1461
110,000
4,541
4,555
188,4002
21,649,521(96%)
139(99%)
حجمحقیقیتعداد
22,462,001(100%)
94(99%)
874,128(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
61,648(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 701,818,285 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 1,076,742,303 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7301,4252,1923,570-
حمایت23,5703,4172,4484,742-
حمایت14,8004,4952,7045,46717,850
P6,6406,4876,6406,640-
مقاومت17,8707,5659,3557,81218,250
مقاومت29,7109,5579,6118,537-
مقاومت310,94010,6359,8679,710-


آخرین اخبار چکارن

نمایش اخبار قدیمی‌تر