چكارن

كارتن‌ ايران‌

1401/02/29 23:49:53
پایانی:3,128
(0.7%)
آخرین:3,110
(0.12%)

تعداد معاملات:1,031
حجم:15.89M
ارزش معاملات:49.72B
حجم مبنا:4.79M
2,9513,261
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,665
3,109
3,128
1,7001
1200,000
3,108
3,129
75,0413
11,650
3,105
3,130
51,9853
14,153,407(89%)
326(100%)
حجمحقیقیتعداد
15,426,484(97%)
429(99%)
1,741,774(11%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
468,697(3%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 135,803,242 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 112,480,284 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8291,9052,1062,154-
حمایت22,1542,1922,1732,461-
حمایت12,6322,7082,2402,6509,376
P2,9572,9952,9572,957-
مقاومت13,4353,5113,9793,2649,490
مقاومت23,7603,7984,0463,453-
مقاومت34,2384,3144,1133,760-


آخرین اخبار چکارن

نمایش اخبار قدیمی‌تر