چکارن

کارتن‌ ایران‌

1402/09/06 09:14:15
پایانی:4,127
(-0.02%)
آخرین:4,105
(-0.55%)

تعداد معاملات:53
حجم:805,093
ارزش معاملات:3.32B
حجم مبنا:3.62M
3,9224,334
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,100
4,110
4,170
7,6131
267,016
4,105
4,176
10,7001
1100,000
4,100
4,178
5,0001
756,326(92%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
817,976(100%)
15(100%)
61,650(8%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,605,829 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 225,052,463 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7301,4252,1923,570-
حمایت23,5703,4172,4484,742-
حمایت14,8004,4952,7045,46717,850
P6,6406,4876,6406,640-
مقاومت17,8707,5659,3557,81218,250
مقاومت29,7109,5579,6118,537-
مقاومت310,94010,6359,8679,710-


آخرین اخبار چکارن

نمایش اخبار قدیمی‌تر