غپینو

پارس‌ مینو

1402/09/06 09:15:04
پایانی:3,902
(3.91%)
آخرین:3,900
(3.86%)

تعداد معاملات:141
حجم:3.75M
ارزش معاملات:14.67B
حجم مبنا:4.22M
3,4934,017
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,200
3,900
3,915
72,5003
119,000
3,883
3,919
15,3892
1157,092
3,882
3,920
400,7892
1,316,402(34%)
19(86%)
حجمحقیقیتعداد
3,650,246(95%)
69(99%)
2,533,844(66%)
3(14%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 270,347,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 206,424,056 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غپینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر