غپینو

پارس‌ مینو

1402/09/06 09:15:04
پایانی:3,902
(3.91%)
آخرین:3,900
(3.86%)

تعداد معاملات:141
حجم:3.75M
ارزش معاملات:14.67B
حجم مبنا:4.22M
3,4934,017
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,200
3,900
3,915
72,5003
119,000
3,883
3,919
15,3892
1157,092
3,882
3,920
400,7892
1,316,402(34%)
19(86%)
حجمحقیقیتعداد
3,650,246(95%)
69(99%)
2,533,844(66%)
3(14%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 270,347,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 206,424,056 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
6
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1158611,4262,498-
حمایت22,4982,3711,6143,360-
حمایت13,3743,1201,8023,89412,745
P4,7574,6304,7574,757-
مقاومت15,6335,3796,6975,61912,948
مقاومت27,0166,8896,8856,153-
مقاومت37,8927,6387,0737,016-


آخرین اخبار غپینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر