غپینو

پارس‌ مینو

1401/05/22 06:51:19
پایانی:2,113
(0%)
آخرین:2,100
(-0.61%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:7.09M
1,9872,239
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,299
2,113
2,130
3,4301
4318,188
2,100
2,133
3,0001
1300,000
2,090
2,135
6,1591
8,978,776(81%)
170(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,916,253(99%)
188(99%)
2,067,477(19%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
130,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 111,600,904 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 122,691,715 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
14
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3331,3501,4751,566-
حمایت21,5661,5751,5161,757-
حمایت11,8331,8501,5581,8756,244
P2,0662,0752,0662,066-
مقاومت12,3332,3502,6412,2576,322
مقاومت22,5662,5752,6832,375-
مقاومت32,8332,8502,7252,566-


آخرین اخبار غپینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر