سدبير

س. تدبيرگران فارس وخوزستان

1402/03/19 17:54:25
پایانی:34,350
(-4.05%)
آخرین:34,000
(-5.02%)

تعداد معاملات:1,586
حجم:2.03M
ارزش معاملات:69.87B
حجم مبنا:436,682
33,30038,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,095
33,900
34,000
2951
15,895
33,800
34,100
21,5344
1152
33,700
34,200
1,1632
2,019,235(99%)
510(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,946,099(96%)
441(100%)
15,300(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
88,436(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,001,416 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 151,583,901 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,33312,40016,00021,466-
حمایت221,46621,00017,20026,967-
حمایت127,73326,80018,40030,365101,000
P35,86635,40035,86635,866-
مقاومت142,13341,20049,59941,367103,100
مقاومت250,26649,80050,79944,765-
مقاومت356,53355,60052,00050,266-


آخرین اخبار سدبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر