سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

1401/07/09 15:49:37
پایانی:17,250
(-5.58%)
آخرین:17,000
(-6.95%)

تعداد معاملات:482
حجم:1.36M
ارزش معاملات:23.54B
حجم مبنا:821,019
17,00019,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
16,750
17,180
1,0001
000
17,240
1,1721
000
17,290
2,0491
1,365,207(100%)
221(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,365,207(100%)
113(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,560,274 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 208,405,493 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,85011,32012,52514,790-
حمایت214,79014,52512,92616,631-
حمایت116,67016,14013,32817,76855,450
P19,61019,34519,61019,610-
مقاومت121,49020,96023,77121,45156,150
مقاومت224,43024,16524,17322,588-
مقاومت326,31025,78024,57524,430-


آخرین اخبار سدبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر