سكرما

سيمان‌ كرمان‌

1401/05/28 10:09:27
پایانی:15,250
(2.48%)
آخرین:15,300
(2.82%)

تعداد معاملات:239
حجم:1.04M
ارزش معاملات:15.97B
حجم مبنا:983,607
13,99015,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36,605
15,290
15,300
4,9661
35,466
15,280
15,340
2,0901
13,900
15,180
15,350
8,0001
293,064(33%)
23(92%)
حجمحقیقیتعداد
564,701(64%)
62(95%)
591,392(67%)
2(8%)
حجمحقوقیتعداد
319,755(36%)
3(5%)
سرانه خرید حقیقی: 194,314,173 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.40سرانه فروش حقیقی: 138,898,229 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,38010,81511,56211,440-
حمایت211,44011,65711,81112,582-
حمایت113,37013,80512,06013,28745,670
P14,43014,64714,43014,430-
مقاومت116,36016,79518,53915,57246,280
مقاومت217,42017,63718,78816,277-
مقاومت319,35019,78519,03717,420-


آخرین اخبار سکرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر