سکرما

سیمان‌ کرمان‌

1402/09/15 10:41:00
پایانی:30,470
(0.03%)
آخرین:30,930
(1.54%)

تعداد معاملات:34
حجم:39,700
ارزش معاملات:1.21B
حجم مبنا:600,000
28,33032,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,290
30,930
30,960
4,3103
11,700
30,920
30,990
13,8272
11,830
30,910
31,000
82,6723
14,280(36%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
17,700(45%)
10(91%)
25,420(64%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
22,000(55%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 87,022,320 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.61سرانه فروش حقیقی: 53,931,900 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,71016,96518,67719,880-
حمایت219,88020,00719,24822,496-
حمایت123,56023,81519,81924,11381,330
P26,73026,85726,73026,730-
مقاومت130,41030,66534,66029,34682,220
مقاومت233,58033,70735,23130,963-
مقاومت337,26037,51535,80233,580-


آخرین اخبار سکرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر