وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

1402/09/06 09:27:44
پایانی:8,150
(0.12%)
آخرین:8,230
(1.1%)

تعداد معاملات:78
حجم:125,624
ارزش معاملات:1.03B
حجم مبنا:1.78M
7,7408,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
232,101
8,220
8,230
57,1781
150,000
8,190
8,250
18,1235
114,581
8,180
8,260
10,0001
335,916(100%)
33(100%)
حجمحقیقیتعداد
335,916(100%)
26(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,961,072 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 105,296,746 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4366,0106,8008,443-
حمایت28,4438,2307,0639,650-
حمایت19,5969,1707,32610,39631,890
P11,60311,39011,60311,603-
مقاومت112,75612,33014,17312,81032,520
مقاومت214,76314,55014,43613,556-
مقاومت315,91615,49014,70014,763-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر