وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

1401/05/22 08:04:10
پایانی:109,740
(0%)
آخرین:109,700
(-0.03%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:136,687
104,260115,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
189
95,630
112,120
2081
2153
95,620
113,720
5441
000
114,000
1,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت358,26662,72070,55069,473-
حمایت269,47371,70073,16281,437-
حمایت189,58694,04075,77188,829326,750
P100,793103,020100,793100,793-
مقاومت1120,906125,360143,628112,757333,700
مقاومت2132,113134,340146,237120,149-
مقاومت3152,226156,680148,850132,113-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر