وآذر

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌

1402/03/19 18:26:31
پایانی:12,620
(-2.92%)
آخرین:12,490
(-3.92%)

تعداد معاملات:2,557
حجم:11.4M
ارزش معاملات:143B
حجم مبنا:1.18M
12,35013,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,249
12,490
12,490
88,8931
957,157
12,450
12,500
2,2022
6116,745
12,440
12,510
100,0001
11,218,545(98%)
1,089(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,252,444(99%)
647(100%)
188,700(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
154,801(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 130,007,380 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 219,483,529 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8106,5957,5778,990-
حمایت28,9908,8827,90510,491-
حمایت110,74010,5258,23211,41837,290
P12,92012,81212,92012,920-
مقاومت114,67014,45516,74714,42137,870
مقاومت216,85016,74217,07415,348-
مقاومت318,60018,38517,40216,850-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر