وآذر

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌

1401/04/16 21:32:46
پایانی:94,300
(-4.01%)
آخرین:94,400
(-3.9%)

تعداد معاملات:2,078
حجم:1.8M
ارزش معاملات:169B
حجم مبنا:159,067
93,330103,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1105
94,000
94,700
1631
15,000
93,650
94,970
2,1111
14,077
93,640
94,980
5,6142
3,086,295(94%)
1,258(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,175,851(96%)
1,108(100%)
209,256(6%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
119,700(4%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 231,349,458 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 270,291,289 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,14619,92530,75756,033-
حمایت256,03352,42234,37172,585-
حمایت170,47663,25537,98082,811254,760
P99,36395,75299,36399,363-
مقاومت1113,806106,585131,859115,915254,760
مقاومت2142,693139,082135,468126,141-
مقاومت3157,136149,915139,082142,693-


آخرین اخبار وآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر