حآفرين

ريل پرداز نو آفرين

1401/05/28 09:11:57
پایانی:3,757
(-1.33%)
آخرین:3,730
(-2.04%)

تعداد معاملات:233
حجم:2.89M
ارزش معاملات:10.88B
حجم مبنا:1
3,6183,998
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,317
3,700
3,750
6,5001
119,290
3,694
3,755
20,0001
123,148
3,693
3,769
32,1181
459,430(12%)
30(94%)
حجمحقیقیتعداد
2,629,262(67%)
58(91%)
3,442,602(88%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
1,272,770(33%)
6(9%)
سرانه خرید حقیقی: 57,535,950 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.34سرانه فروش حقیقی: 170,312,712 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4272,5102,7132,751-
حمایت22,7512,7922,7813,061-
حمایت13,2403,3232,8493,25311,036
P3,5643,6053,5643,564-
مقاومت14,0534,1364,6103,87411,202
مقاومت24,3774,4184,6784,066-
مقاومت34,8664,9494,7464,377-


آخرین اخبار حآفرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر