حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

1402/09/15 11:02:13
پایانی:2,654
(-2.03%)
آخرین:2,653
(-2.06%)

تعداد معاملات:1,346
حجم:26.29M
ارزش معاملات:69.78B
حجم مبنا:1
2,5202,898
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4122,242
2,653
2,656
200,0001
2210,000
2,652
2,657
2,3091
4220,047
2,651
2,664
24,5363
28,161,736(100%)
413(100%)
حجمحقیقیتعداد
27,962,786(99%)
327(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
198,950(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 180,971,543 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 226,951,786 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8471,6832,0172,680-
حمایت22,6802,5982,1293,191-
حمایت13,1843,0202,2403,50611,102
P4,0173,9354,0174,017-
مقاومت14,5214,3575,1374,52811,245
مقاومت25,3545,2725,2484,843-
مقاومت35,8585,6945,3605,354-


آخرین اخبار حآفرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر