حآفرین

ریل پرداز نو آفرین

1401/05/29 09:38:14
پایانی:3,799
(1.11%)
آخرین:3,798
(1.09%)

تعداد معاملات:172
حجم:2.07M
ارزش معاملات:7.89B
حجم مبنا:1
3,5703,944
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,079
3,790
3,798
31,8892
13,200
3,780
3,799
194,8221
36,900
3,770
3,800
80,4464
74,857(4%)
13(87%)
حجمحقیقیتعداد
1,005,455(48%)
32(86%)
2,001,914(96%)
2(13%)
حجمحقوقیتعداد
1,071,316(52%)
5(14%)
سرانه خرید حقیقی: 21,875,518 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 119,366,360 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4272,5102,7132,751-
حمایت22,7512,7922,7813,061-
حمایت13,2403,3232,8493,25311,036
P3,5643,6053,5643,564-
مقاومت14,0534,1364,6103,87411,202
مقاومت24,3774,4184,6784,066-
مقاومت34,8664,9494,7464,377-


آخرین اخبار حآفرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر