وسرمد

بيمه سرمد

1401/05/28 08:40:36
پایانی:2,715
(0.81%)
آخرین:2,738
(1.67%)

تعداد معاملات:677
حجم:18.57M
ارزش معاملات:50.43B
حجم مبنا:3.68M
2,6132,773
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
2,740
2,740
265,7723
150,000
2,709
2,746
45,0001
14,000
2,707
2,748
250,0002
14,278,330(77%)
89(98%)
حجمحقیقیتعداد
18,278,330(98%)
157(99%)
4,300,000(23%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
300,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 435,569,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 316,087,044 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5301,5301,7311,932-
حمایت21,9321,9321,7982,240-
حمایت12,3352,3351,8652,4308,124
P2,7372,7372,7372,737-
مقاومت13,1403,1403,6103,0458,284
مقاومت23,5423,5423,6773,235-
مقاومت33,9453,9453,7443,542-


آخرین اخبار وسرمد

نمایش اخبار قدیمی‌تر