ددانا

داروسازی دانا

1401/05/18 18:57:39
پایانی:27,450
(-1.61%)
آخرین:27,250
(-2.32%)

تعداد معاملات:1,938
حجم:1.18M
ارزش معاملات:32.41B
حجم مبنا:1
26,25029,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1185
27,200
27,250
5361
819,971
27,150
27,300
13,3039
75,000
27,100
27,350
1,1493
500,487(42%)
299(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,163,073(99%)
1,468(100%)
680,161(58%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
17,575(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,947,719 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.11سرانه فروش حقیقی: 21,748,197 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,3359,53113,57619,228-
حمایت219,22818,82614,92525,408-
حمایت126,51425,71016,27329,226100,800
P35,40735,00535,40735,407-
مقاومت142,69341,88951,32641,587102,650
مقاومت251,58651,18452,67445,405-
مقاومت358,87258,06854,02351,586-


آخرین اخبار ددانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر