ددانا

داروسازي دانا

1401/04/16 21:17:07
پایانی:30,100
(-1.95%)
آخرین:30,050
(-2.11%)

تعداد معاملات:5,611
حجم:2.12M
ارزش معاملات:63.8B
حجم مبنا:1
28,90032,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
43,869
30,000
30,100
1,9057
1417,510
29,950
30,150
14,25435
2747,945
29,900
30,200
24,25965
1,869,217(75%)
589(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,461,811(99%)
5,442(100%)
610,367(25%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
17,773(1%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 95,523,653 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.02سرانه فروش حقیقی: 13,616,411 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,3359,53113,57619,228-
حمایت219,22818,82614,92525,408-
حمایت126,51425,71016,27329,226100,800
P35,40735,00535,40735,407-
مقاومت142,69341,88951,32641,587102,650
مقاومت251,58651,18452,67445,405-
مقاومت358,87258,06854,02351,586-


آخرین اخبار ددانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر