ددانا

داروسازی دانا

1402/09/15 10:57:30
پایانی:52,250
(0%)
آخرین:52,300
(0.09%)

تعداد معاملات:181
حجم:128,514
ارزش معاملات:6.71B
حجم مبنا:960,000
48,60055,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
252,430
52,250
52,300
5,1063
1119,794
52,200
52,350
1482
1419,860
52,100
52,400
35,3002
111,262(72%)
19(86%)
حجمحقیقیتعداد
137,220(89%)
107(98%)
43,422(28%)
3(14%)
حجمحقوقیتعداد
17,464(11%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 305,970,500 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.57سرانه فروش حقیقی: 67,006,962 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,95031,80032,17532,850-
حمایت232,85032,77532,30033,423-
حمایت133,45033,30032,42533,777101,850
P34,35034,27534,35034,350-
مقاومت134,95034,80035,67434,923103,050
مقاومت235,85035,77535,79935,277-
مقاومت336,45036,30035,92535,850-


آخرین اخبار ددانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر