فزر

پویا زرکان آق دره

1402/09/15 10:43:08
پایانی:45,800
(-0.1%)
آخرین:45,800
(-0.1%)

تعداد معاملات:723
حجم:2.63M
ارزش معاملات:120B
حجم مبنا:1
42,65049,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
245,115
45,750
45,800
67,3685
31303,705
45,700
45,850
135,83511
24280,749
45,650
45,900
13,6105
858,427(33%)
205(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,205,209(46%)
223(98%)
1,778,619(67%)
6(3%)
حجمحقوقیتعداد
1,431,837(54%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 191,785,154 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 247,527,229 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,50018,05021,37527,600-
حمایت227,60026,87522,48432,680-
حمایت132,80031,35023,59235,819113,100
P40,90040,17540,90040,900-
مقاومت146,10044,65052,40745,980115,900
مقاومت254,20053,47553,51549,119-
مقاومت359,40057,95054,62554,200-


آخرین اخبار فزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر