فزر

پويا زركان آق دره

1402/03/18 12:11:01
پایانی:41,100
(-0.84%)
آخرین:40,800
(-1.56%)

تعداد معاملات:1,891
حجم:2.63M
ارزش معاملات:108B
حجم مبنا:1
38,55044,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
210,269
40,750
40,800
951
3420
40,650
40,850
38,2223
736,046
40,600
40,900
6602
1,884,031(71%)
703(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,528,298(96%)
711(100%)
751,707(29%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
107,440(4%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 110,147,473 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 146,150,559 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,50019,57523,11230,500-
حمایت230,50029,53724,29235,905-
حمایت135,65033,72525,47139,244121,900
P44,65043,68744,65044,650-
مقاومت149,80047,87556,12850,055123,350
مقاومت258,80057,83757,30753,394-
مقاومت363,95062,02558,48758,800-


آخرین اخبار فزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر