فزر

پویا زرکان آق دره

1401/07/09 14:46:58
پایانی:18,940
(-4.72%)
آخرین:18,840
(-5.23%)

تعداد معاملات:1,889
حجم:4.3M
ارزش معاملات:81.54B
حجم مبنا:1
18,49021,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
18,830
18,870
1,0001
311,550
18,790
18,880
1,2682
15,200
18,780
18,890
14,0804
4,044,723(94%)
580(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,253,322(99%)
571(100%)
260,138(6%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
51,539(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,081,126 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 141,082,169 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,96613,42514,53716,733-
حمایت216,73316,46214,90818,433-
حمایت118,41617,87515,27919,48360,100
P21,18320,91221,18321,183-
مقاومت122,86622,32524,92022,88360,850
مقاومت225,63325,36225,29123,933-
مقاومت327,31626,77525,66225,633-


آخرین اخبار فزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر