فزر

پویا زرکان آق دره

1401/02/31 06:45:46
پایانی:36,050
(0%)
آخرین:36,600
(1.52%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
33,90038,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,094
36,500
36,550
16,7261
31,865
36,450
36,650
3,16411
517,364
36,400
36,700
5,3719
13,586,842(97%)
1,853(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,547,908(90%)
6,017(100%)
402,394(3%)
9(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,441,328(10%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 264,331,167 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.52سرانه فروش حقیقی: 75,179,006 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,11621,52524,03723,733-
حمایت223,73324,43724,87527,572-
حمایت130,16631,57525,71229,944108,100
P33,78334,48733,78333,783-
مقاومت140,21641,62547,48737,622109,800
مقاومت243,83344,53748,32439,994-
مقاومت350,26651,67549,16243,833-


آخرین اخبار فزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر