وبشهر

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ

1401/05/21 17:29:31
پایانی:6,450
(0.31%)
آخرین:6,480
(0.77%)

تعداد معاملات:148
حجم:1.13M
ارزش معاملات:7.4B
حجم مبنا:6M
6,0506,810
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,105
6,430
6,580
4941
113,250
6,420
6,590
2,0001
424,750
6,410
6,600
32,3317
408,375(36%)
34(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,134,685(100%)
73(100%)
726,310(64%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,471,139 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 100,256,414 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6633,4203,9304,926-
حمایت24,9264,8054,1005,705-
حمایت15,7035,4604,2706,18719,520
P6,9666,8456,9666,966-
مقاومت17,7437,5008,6897,74519,700
مقاومت29,0068,8858,8598,227-
مقاومت39,7839,5409,0309,006-


آخرین اخبار وبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر