وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

1402/07/04 12:29:38
پایانی:6,240
(0%)
آخرین:6,150
(-1.44%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6M
5,8106,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
221,641
6,070
6,330
2,5001
11,644
6,060
6,340
5,0001
352,500
6,050
6,350
10,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8564,5805,1156,203-
حمایت26,2036,0655,2937,020-
حمایت16,9966,7205,4717,52523,350
P8,3438,2058,3438,343-
مقاومت19,1368,86010,1089,16023,570
مقاومت210,48310,34510,2869,665-
مقاومت311,27611,00010,46510,483-


آخرین اخبار وبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر