وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

1402/09/06 09:12:39
پایانی:6,240
(0%)
آخرین:6,360
(1.92%)

تعداد معاملات:18
حجم:245,317
ارزش معاملات:1.52B
حجم مبنا:6M
5,8106,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2101,780
6,320
6,360
6,8953
449,380
6,310
6,370
19,6293
24,000
6,300
6,380
100,7273
67,563(28%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
244,117(100%)
11(100%)
176,554(72%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 35,132,760 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 138,480,916 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8564,5805,1156,203-
حمایت26,2036,0655,2937,020-
حمایت16,9966,7205,4717,52523,350
P8,3438,2058,3438,343-
مقاومت19,1368,86010,1089,16023,570
مقاومت210,48310,34510,2869,665-
مقاومت311,27611,00010,46510,483-


آخرین اخبار وبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر