قلرست

قند لرستان‌

1401/04/09 14:19:53
پایانی:23,320
(-2.09%)
آخرین:22,970
(-3.56%)

تعداد معاملات:559
حجم:1.62M
ارزش معاملات:37.88B
حجم مبنا:643,225
22,63025,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,250
22,960
23,100
1,5201
2480
22,950
23,190
3,3002
1500
22,900
23,200
1,5001
1,095,996(100%)
183(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,095,996(100%)
146(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 139,664,626 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 175,059,087 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,89315,41517,11217,766-
حمایت217,76618,02717,67820,360-
حمایت121,68322,20518,24421,96276,400
P24,55624,81724,55624,556-
مقاومت128,47328,99532,95527,15077,880
مقاومت231,34631,60733,52128,752-
مقاومت335,26335,78534,08731,346-


آخرین اخبار قلرست

نمایش اخبار قدیمی‌تر