قلرست

قند لرستان‌

1402/03/02 09:06:56
پایانی:8,050
(0.12%)
آخرین:8,110
(0.87%)

تعداد معاملات:18
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.74M
7,6408,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
116,000
8,100
8,110
13,1461
251,000
8,070
8,200
18,9142
377,000
8,060
8,220
12,0002
42,000(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
42,000(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,525,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 56,350,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4701,6852,7573,400-
حمایت23,4003,5073,1155,038-
حمایت15,7605,9753,4726,05124,320
P7,6907,7977,6907,690-
مقاومت110,05010,26512,7679,32824,620
مقاومت211,98012,08713,12410,341-
مقاومت314,34014,55513,48211,980-


آخرین اخبار قلرست

نمایش اخبار قدیمی‌تر