قلرست

قند لرستان‌

1402/09/15 10:43:29
پایانی:7,730
(-0.64%)
آخرین:7,720
(-0.77%)

تعداد معاملات:153
حجم:867,327
ارزش معاملات:6.65B
حجم مبنا:1.89M
7,2408,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1429
7,720
7,730
12,6881
314,430
7,680
7,750
3,5002
315,460
7,670
7,780
26,9603
752,177(87%)
58(97%)
حجمحقیقیتعداد
845,188(97%)
28(97%)
115,150(13%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
22,139(3%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 100,247,038 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 233,332,258 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6935,6306,1056,706-
حمایت26,7066,6756,2637,432-
حمایت17,5937,5306,4217,88025,030
P8,6068,5758,6068,606-
مقاومت19,4939,43010,5389,33225,440
مقاومت210,50610,47510,6969,780-
مقاومت311,39311,33010,85510,506-


آخرین اخبار قلرست

نمایش اخبار قدیمی‌تر