شپلی

پلی اکریل ایران

1402/09/06 09:15:17
پایانی:1,171
(0.68%)
آخرین:1,156
(-0.6%)

تعداد معاملات:146
حجم:5.87M
ارزش معاملات:6.86B
حجم مبنا:1
1,1291,197
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,000
1,156
1,184
60,0002
1100,000
1,155
1,185
48,8751
264,948
1,154
1,186
110,0002
6,537,183(99%)
37(97%)
حجمحقیقیتعداد
6,537,183(100%)
48(100%)
68,050(1%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 206,893,007 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 159,480,026 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5339,4909,6009,796-
حمایت29,7969,7759,6369,964-
حمایت19,9739,9309,67310,06830,270
P10,23610,21510,23610,236-
مقاومت110,41310,37010,62610,40430,710
مقاومت210,67610,65510,66310,508-
مقاومت310,85310,81010,70010,676-


آخرین اخبار شپلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر