شپلی

پلی اکریل ایران

1402/07/04 16:50:14
پایانی:9,930
(-1.29%)
آخرین:9,860
(-1.98%)

تعداد معاملات:619
حجم:7.61M
ارزش معاملات:75.61B
حجم مبنا:1
9,76010,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
9,860
9,940
24,5502
3211,108
9,850
9,950
16,2271
2400,000
9,830
9,970
5,0001
6,206,716(82%)
229(99%)
حجمحقیقیتعداد
7,611,891(100%)
167(99%)
1,407,500(18%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,325(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 269,138,383 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 452,611,243 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5339,4909,6009,796-
حمایت29,7969,7759,6369,964-
حمایت19,9739,9309,67310,06830,270
P10,23610,21510,23610,236-
مقاومت110,41310,37010,62610,40430,710
مقاومت210,67610,65510,66310,508-
مقاومت310,85310,81010,70010,676-


آخرین اخبار شپلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر