لابسا

آبسال‌

1402/12/11 20:50:30
پایانی:7,210
(0%)
آخرین:7,120
(-1.24%)

تعداد معاملات:162
حجم:959,453
ارزش معاملات:6.91B
حجم مبنا:2.08M
6,7107,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
7,060
7,170
10,0001
13,400
7,050
7,180
50,0001
119,500
7,020
7,190
50,0001
959,453(100%)
84(100%)
حجمحقیقیتعداد
959,453(100%)
46(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,353,049 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 150,383,828 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
7
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,8732,3153,3675,536-
حمایت25,5365,2573,7187,144-
حمایت17,0836,5254,0698,13825,680
P9,7469,4679,7469,746-
مقاومت111,29310,73513,19011,35425,890
مقاومت213,95613,67713,54112,348-
مقاومت315,50314,94513,89213,956-


آخرین اخبار لابسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر