گشان

توسعه بین المللی پدیده شاندیز

1402/09/06 09:15:16
پایانی:27,500
(-1.43%)
آخرین:27,650
(-0.89%)

تعداد معاملات:75
حجم:375,874
ارزش معاملات:10.32B
حجم مبنا:1
27,35028,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,500
27,650
27,700
9741
213,247
27,550
27,800
5,1933
723,948
27,500
27,850
16,5604
380,864(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
380,864(100%)
43(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 498,750,476 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.05سرانه فروش حقیقی: 243,575,813 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,8509,00013,50023,700-
حمایت223,70022,27515,00130,576-
حمایت129,85027,00016,50034,824108,000
P41,70040,27541,70041,700-
مقاومت147,85045,00055,49948,576109,900
مقاومت259,70058,27556,99852,824-
مقاومت365,85063,00058,50059,700-


آخرین اخبار گشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر