غصینو

صنعتی مینو

1400/11/04 10:06:06
پایانی:15,670
(-0.44%)
آخرین:14,960
(-4.95%)

تعداد معاملات:124
حجم:353,699
ارزش معاملات:5.29B
حجم مبنا:4M
14,96016,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
14,610
14,960
2,148,05778
15,000
13,530
15,000
39,2434
000
15,080
1,0551
363,699(100%)
67(100%)
حجمحقیقیتعداد
363,699(100%)
39(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,062,139 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 146,132,393 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3834,5656,3379,746-
حمایت29,7469,3376,92812,455-
حمایت112,47311,6557,51914,12845,600
P16,83616,42716,83616,836-
مقاومت119,56318,74522,88019,54546,400
مقاومت223,92623,51723,47121,218-
مقاومت326,65325,83524,06223,926-


آخرین اخبار غصینو

آیفکس درجا زد
- سنا - 18 روز پیش
0
0

102


نمایش اخبار قدیمی‌تر