سپرمی

پرمیت‌

1401/03/02 01:02:12
پایانی:26,050
(0%)
آخرین:26,050
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
25,80026,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2427,247
26,300
000
000000
000000
0(0%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,93316,02017,65017,106-
حمایت217,10617,65018,19319,597-
حمایت121,45322,54018,73621,13677,400
P23,62624,17023,62623,626-
مقاومت127,97329,06032,86326,11777,400
مقاومت230,14630,69033,40627,656-
مقاومت334,49335,58033,95030,146-


آخرین اخبار سپرمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر