بخاور

بيمه زندگي خاورميانه

1401/05/20 10:58:59
پایانی:2,025
(0.39%)
آخرین:2,059
(2.08%)

تعداد معاملات:132
حجم:1.77M
ارزش معاملات:3.63B
حجم مبنا:7.4M
1,8962,138
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
124,367
2,055
2,059
5,9541
121,000
2,050
2,060
28,7041
163,796
2,041
2,073
4,4801
1,772,661(100%)
34(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,772,661(100%)
60(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 105,577,603 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.76سرانه فروش حقیقی: 59,827,308 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1881,1751,3221,496-
حمایت21,4961,4891,3711,721-
حمایت11,7771,7641,4201,8606,155
P2,0852,0782,0852,085-
مقاومت12,3662,3532,6972,3106,211
مقاومت22,6742,6672,7462,449-
مقاومت32,9552,9422,7952,674-


آخرین اخبار بخاور

نمایش اخبار قدیمی‌تر