خشرق

الكتريك‌ خودرو شرق‌

1401/05/20 10:58:59
پایانی:10,410
(-1.23%)
آخرین:10,400
(-1.32%)

تعداد معاملات:219
حجم:633,698
ارزش معاملات:6.49B
حجم مبنا:1.44M
10,02011,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,192
10,350
10,410
5,0001
24,900
10,250
10,420
7,1102
212,300
10,170
10,430
1,0001
633,698(100%)
80(100%)
حجمحقیقیتعداد
633,698(100%)
77(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,459,952 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 85,672,677 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1131,4152,9125,806-
حمایت25,8065,4573,4128,094-
حمایت18,1037,4053,9119,50830,560
P11,79611,44711,79611,796-
مقاومت114,09313,39516,88814,08431,070
مقاومت217,78617,43717,38715,498-
مقاومت320,08319,38517,88717,786-


آخرین اخبار خشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر