خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

1402/07/04 16:34:14
پایانی:12,270
(1.15%)
آخرین:12,420
(2.39%)

تعداد معاملات:585
حجم:3.32M
ارزش معاملات:40.83B
حجم مبنا:1.21M
11,53012,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
12,410
12,420
13,4444
13,831
12,280
12,430
4,0002
13,970
12,260
12,440
4201
3,289,746(99%)
226(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,044,199(91%)
170(99%)
39,703(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
285,250(9%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 178,607,006 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 219,719,539 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6662,5754,5628,733-
حمایت28,7338,1875,22511,770-
حمایت111,61610,5255,88713,64643,350
P16,68316,13716,68316,683-
مقاومت119,56618,47523,11219,72043,950
مقاومت224,63324,08723,77421,596-
مقاومت327,51626,42524,43724,633-


آخرین اخبار خشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر