تايرا

تراكتورسازي‌ايران‌

1401/05/21 13:01:40
پایانی:17,960
(0.11%)
آخرین:18,000
(0.33%)

تعداد معاملات:217
حجم:729,019
ارزش معاملات:13.09B
حجم مبنا:1.28M
16,87019,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,664
17,960
18,020
3,0002
1300
17,750
18,030
4,6191
1290
17,640
18,040
2,3823
299,709(41%)
35(92%)
حجمحقیقیتعداد
729,019(100%)
81(100%)
429,310(59%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,793,532 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.95سرانه فروش حقیقی: 161,644,212 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,73011,79012,82513,740-
حمایت213,74013,77013,17015,321-
حمایت115,87015,93013,51516,29853,750
P17,88017,91017,88017,880-
مقاومت120,01020,07022,48419,46154,400
مقاومت222,02022,05022,82920,438-
مقاومت324,15024,21023,17522,020-


آخرین اخبار تایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر