فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

1401/05/29 09:16:52
پایانی:1,013
(-0.19%)
آخرین:1,004
(-1.08%)

تعداد معاملات:112
حجم:1.84M
ارزش معاملات:1.86B
حجم مبنا:14.77M
9651,065
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8112,149
1,003
1,004
9,9131
14265,445
1,002
1,009
152,0873
152,061,779
1,001
1,010
519,4453
2,863,896(100%)
36(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,863,896(100%)
23(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 80,586,851 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 126,135,941 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3698679735831-
حمایت2831821754917-
حمایت19249057739713,032
P1,0571,0471,0571,057-
مقاومت11,1501,1311,2621,1433,056
مقاومت21,2831,2731,2811,197-
مقاومت31,3761,3571,3001,283-


آخرین اخبار فاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر