فاذر

صنايع‌ آذرآب‌

1401/02/30 00:10:55
پایانی:1,010
(2.12%)
آخرین:1,038
(4.95%)

تعداد معاملات:4,050
حجم:227M
ارزش معاملات:229B
حجم مبنا:14.85M
9401,038
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
28867,653,890
1,038
000
19,000
1,036
000
128,000
1,030
000
215,718,237(95%)
769(100%)
حجمحقیقیتعداد
215,909,689(95%)
1,508(100%)
11,283,800(5%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,092,348(5%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 283,323,042 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.96سرانه فروش حقیقی: 144,607,948 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
8
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3641681740720-
حمایت2720740760811-
حمایت18799197808673,038
P958978958958-
مقاومت11,1171,1571,2951,0493,114
مقاومت21,1961,2161,3151,105-
مقاومت31,3551,3951,3351,196-


آخرین اخبار فاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر