فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

1402/09/15 11:02:14
پایانی:1,952
(0.1%)
آخرین:1,939
(-0.56%)

تعداد معاملات:860
حجم:26.39M
ارزش معاملات:51.57B
حجم مبنا:7.52M
1,8532,047
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,000
1,938
1,940
68,8683
5178,888
1,937
1,944
115,6423
4417,600
1,936
1,945
1,024,8784
28,911,215(97%)
273(100%)
حجمحقیقیتعداد
27,511,214(93%)
204(99%)
800,000(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,200,001(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 206,720,482 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 263,244,557 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3831,3321,5101,790-
حمایت21,7901,7651,5692,062-
حمایت12,0952,0441,6282,2307,170
P2,5022,4772,5022,502-
مقاومت12,8072,7563,1712,7747,250
مقاومت23,2143,1893,2302,942-
مقاومت33,5193,4683,2903,214-


آخرین اخبار فاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر