کقزوی

شیشه‌ قزوین‌

1401/05/18 18:52:25
پایانی:13,020
(-2.61%)
آخرین:13,100
(-2.01%)

تعداد معاملات:218
حجم:964,426
ارزش معاملات:12.55B
حجم مبنا:747,385
12,97013,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
137,553
13,020
13,150
5001
440,000
13,010
13,160
1,9891
12,900
13,000
13,230
5,0001
854,426(89%)
96(98%)
حجمحقیقیتعداد
964,426(100%)
80(100%)
110,000(11%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,881,526 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 156,960,331 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,7868,2809,10510,943-
حمایت210,94310,6909,38012,203-
حمایت112,08611,5809,65512,98240,030
P14,24313,99014,24314,243-
مقاومت115,38614,88016,80415,50340,630
مقاومت217,54317,29017,07916,282-
مقاومت318,68618,18017,35517,543-


آخرین اخبار کقزوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر