كقزوي

شيشه‌ قزوين‌

1401/05/28 10:04:14
پایانی:14,390
(-0.82%)
آخرین:14,430
(-0.55%)

تعداد معاملات:224
حجم:1.06M
ارزش معاملات:15.35B
حجم مبنا:694,928
14,08014,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,032
14,260
14,440
10,6551
25,183
14,230
14,460
4201
1701
14,200
14,490
10,5002
966,479(91%)
73(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,058,785(99%)
83(99%)
100,000(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
7,694(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 190,515,517 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 183,565,254 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,03610,15510,86711,343-
حمایت211,34311,40211,10512,432-
حمایت112,88613,00511,34213,10442,590
P14,19314,25214,19314,193-
مقاومت115,73615,85517,51715,28243,450
مقاومت217,04317,10217,75415,954-
مقاومت318,58618,70517,99217,043-


آخرین اخبار کقزوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر