خبنیان

بنیان دیزل

1401/03/03 09:53:45
پایانی:4,017
(-2.83%)
آخرین:4,040
(-2.27%)

تعداد معاملات:884
حجم:23.28M
ارزش معاملات:93.54B
حجم مبنا:3.94M
4,0104,258
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,299
4,035
4,040
22,8602
5114,030
4,034
4,060
28,9433
150,000
4,024
4,065
7,4581
23,127,970(99%)
215(99%)
حجمحقیقیتعداد
23,429,457(100%)
224(100%)
301,487(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 432,116,537 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 420,161,289 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35147931,3371,323-
حمایت21,3231,4621,5192,154-
حمایت12,6912,9701,7002,66812,177
P3,5003,6393,5003,500-
مقاومت14,8685,1476,4174,33112,427
مقاومت25,6775,8166,5984,845-
مقاومت37,0457,3246,7805,677-


آخرین اخبار خبنیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر