خبنیان

بنیان دیزل

1401/07/06 06:01:26
پایانی:6,800
(1.34%)
آخرین:6,910
(2.98%)

تعداد معاملات:82
حجم:1.75M
ارزش معاملات:12.12B
حجم مبنا:3.94M
6,5106,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
46223,690,827
6,910
000
226,355
6,880
000
629,731
6,820
000
1,755,274(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,755,274(100%)
40(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 568,374,438 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.90سرانه فروش حقیقی: 298,396,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0033,3693,9173,734-
حمایت23,7343,9174,1004,572-
حمایت15,1975,5634,2835,09019,980
P5,9286,1115,9285,928-
مقاومت17,3917,7579,0366,76619,980
مقاومت28,1228,3059,2197,284-
مقاومت39,5859,9519,4028,122-


آخرین اخبار خبنیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر