خبنيان

بنيان ديزل

1402/03/18 12:11:01
پایانی:7,080
(0.56%)
آخرین:7,090
(0.71%)

تعداد معاملات:685
حجم:10.9M
ارزش معاملات:77.17B
حجم مبنا:1
6,8307,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5453,885
7,090
7,110
5,0001
17,225
7,060
7,120
21,6603
2157,650
7,020
7,130
9,8292
10,882,957(100%)
144(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,745,725(99%)
281(100%)
20,418(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
157,650(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 535,078,719 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.98سرانه فروش حقیقی: 270,746,380 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8404,7505,1405,710-
حمایت25,7105,6655,2706,305-
حمایت16,4006,3105,4006,67421,270
P7,2707,2257,2707,270-
مقاومت17,9607,8708,7797,86521,410
مقاومت28,8308,7858,9098,234-
مقاومت39,5209,4309,0408,830-


آخرین اخبار خبنیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر