خبنیان

بنیان دیزل

1402/09/15 10:42:41
پایانی:4,789
(2.08%)
آخرین:4,721
(0.63%)

تعداد معاملات:1,577
حجم:47.28M
ارزش معاملات:226B
حجم مبنا:1
4,5514,831
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
595,610
4,721
4,722
1,353,3827
226,447
4,718
4,768
157,6501
364,126
4,717
4,803
200,0001
43,529,044(89%)
410(99%)
حجمحقیقیتعداد
37,494,584(76%)
430(99%)
5,539,890(11%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
11,574,350(24%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 508,440,467 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 417,585,029 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9334,9755,4075,756-
حمایت25,7565,7775,5516,417-
حمایت16,6636,7055,6956,82522,710
P7,4867,5077,4867,486-
مقاومت18,3938,4359,4448,14722,940
مقاومت29,2169,2379,5888,555-
مقاومت310,12310,1659,7329,216-


آخرین اخبار خبنیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر