وملی

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-9,3532,20547,57269,823-
حمایت269,82375,60262,707139,144-
حمایت1172,116183,67577,823181,971823,230
P251,293257,072251,293251,293-
مقاومت1353,586365,145470,996320,614830,780
مقاومت2432,763438,542486,112363,441-
مقاومت3535,056546,615501,247432,763-

آخرین اخبار وملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر