وملي

گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌

1401/04/16 21:06:40
پایانی:119,640
(0.01%)
آخرین:119,700
(0.06%)

تعداد معاملات:527
حجم:156,178
ارزش معاملات:18.68B
حجم مبنا:125,376
113,640125,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
119,350
119,700
7993
22,973
119,210
119,720
2591
150
119,040
119,740
501
200,592(81%)
273(99%)
حجمحقیقیتعداد
247,441(100%)
216(100%)
46,849(19%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 87,907,790 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 137,054,820 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت369,16062,85573,87797,510-
حمایت297,51094,35777,554114,352-
حمایت1113,250106,94581,227124,757386,190
P141,600138,447141,600141,600-
مقاومت1157,340151,035176,752158,442389,490
مقاومت2185,690182,537180,425168,847-
مقاومت3201,430195,125184,102185,690-


آخرین اخبار وملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر