وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

1402/09/06 09:14:23
پایانی:187,700
(0.62%)
آخرین:190,750
(2.26%)

تعداد معاملات:99
حجم:21,952
ارزش معاملات:4.18B
حجم مبنا:98,944
177,210195,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
188,690
190,740
1101
121,121
188,680
190,750
2,2783
43,629
188,660
190,790
4001
31,915(100%)
42(100%)
حجمحقیقیتعداد
31,915(100%)
38(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 142,629,654 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 157,643,302 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-9,3532,20547,57269,823-
حمایت269,82375,60262,707139,144-
حمایت1172,116183,67577,823181,971823,230
P251,293257,072251,293251,293-
مقاومت1353,586365,145470,996320,614830,780
مقاومت2432,763438,542486,112363,441-
مقاومت3535,056546,615501,247432,763-


آخرین اخبار وملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر