وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

1401/07/09 15:02:39
پایانی:108,070
(-4.62%)
آخرین:107,650
(-4.99%)

تعداد معاملات:895
حجم:560,770
ارزش معاملات:60.6B
حجم مبنا:132,380
107,650118,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
160
106,940
107,650
16,6751
110
76,740
108,000
5,1511
000
108,190
851
449,258(80%)
454(99%)
حجمحقیقیتعداد
560,770(100%)
189(100%)
111,512(20%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,941,215 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 320,647,692 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت379,67677,20083,42094,593-
حمایت294,59393,35585,494104,097-
حمایت1104,556102,08087,567109,969342,040
P119,473118,235119,473119,473-
مقاومت1129,436126,960141,472128,977350,080
مقاومت2144,353143,115143,545134,849-
مقاومت3154,316151,840145,620144,353-


آخرین اخبار وملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر