شمواد

تولید مواداولیه الیاف مصنوعی

1401/04/11 19:08:38
پایانی:82,750
(-1.95%)
آخرین:82,750
(-1.95%)

تعداد معاملات:95
حجم:62,369
ارزش معاملات:5.16B
حجم مبنا:59,242
82,75086,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
82,750
265,89660
000
83,400
1602
000
83,450
11
62,369(100%)
57(100%)
حجمحقیقیتعداد
62,369(100%)
23(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,544,469 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 224,392,815 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
6
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت352,35055,97561,41259,600-
حمایت259,60061,41263,22667,908-
حمایت174,10077,72565,03873,041265,800
P81,35083,16281,35081,350-
مقاومت195,85099,475112,16189,658265,800
مقاومت2103,100104,912113,97394,791-
مقاومت3117,600121,225115,787103,100-


آخرین اخبار شمواد

نمایش اخبار قدیمی‌تر