خپويش

سازه‌ پويش‌

1402/03/19 16:56:14
پایانی:25,140
(4.79%)
آخرین:25,040
(4.37%)

تعداد معاملات:2,075
حجم:20.08M
ارزش معاملات:504B
حجم مبنا:705,625
22,80025,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
196,093
25,100
25,100
90,0934
25,404
24,780
25,120
1,5381
321,000
24,760
25,170
150,2103
17,788,359(89%)
610(99%)
حجمحقیقیتعداد
13,984,238(70%)
627(99%)
2,294,879(11%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,099,000(30%)
6(1%)
سرانه خرید حقیقی: 733,113,680 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 560,707,724 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,78314,18015,99017,006-
حمایت217,00617,20516,59319,772-
حمایت121,02321,42017,19621,48074,140
P24,24624,44524,24624,246-
مقاومت128,26328,66032,88327,01274,770
مقاومت231,48631,68533,48628,720-
مقاومت335,50335,90034,09031,486-


آخرین اخبار خپویش

نمایش اخبار قدیمی‌تر