خپویش

سازه‌ پویش‌

1401/05/22 01:16:30
پایانی:20,200
(0.89%)
آخرین:20,260
(1.19%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:784,929
19,02021,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11796,285
20,200
20,300
2521
4398,631
20,170
20,320
26,8402
2100,961
19,690
20,350
2511
1,289,642(100%)
93(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,069,642(83%)
143(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
220,000(17%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 280,115,789 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.85سرانه فروش حقیقی: 151,096,282 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
4
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,53011,71013,13514,200-
حمایت214,20014,29013,61016,377-
حمایت117,23017,41014,08517,72259,920
P19,90019,99019,90019,900-
مقاومت122,93023,11026,43422,07761,460
مقاومت225,60025,69026,90923,422-
مقاومت328,63028,81027,38525,600-


آخرین اخبار خپویش

نمایش اخبار قدیمی‌تر