شکف

کف

1401/03/01 06:12:46
پایانی:44,400
(1.95%)
آخرین:44,400
(1.95%)

تعداد معاملات:13
حجم:31,053
ارزش معاملات:1.37B
حجم مبنا:1
42,70044,400
31,053(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
31,053(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 344,688,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.50سرانه فروش حقیقی: 137,875,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,30028,92531,36230,550-
حمایت230,55031,36232,17534,274-
حمایت137,05038,67532,98736,575130,650
P40,30041,11240,30040,300-
مقاومت146,80048,42554,11244,024130,650
مقاومت250,05050,86254,92446,325-
مقاومت356,55058,17555,73750,050-


آخرین اخبار شکف

نمایش اخبار قدیمی‌تر